Exercise
«Модальный глагол Might
(Modal verbs)»

Of topics Modal verbs Verbs
Сложность:
Posted 23 March 2013
Share it:
or
Teacher: Антон
Duration of the video:: 3 min. 40 sec.
Exercise
Модальный глагол Might чаще всего используется для выражения возможности и предположения. Также он часто может использоваться в условных предложениях. Помимо этого, might может использоваться для того, чтобы сделать предложение или выразить просьбу.
Recommended words
anyone - kimse
anytime - her zaman
baseball - beysbol
a bathroom - banyo
be late - gecikmek
to dine - akşam yemeği yemek
heavy - ağır
to lift - kaldırmak
to memorize - ezberlemek
a poem - şiir
to postpone - ertelemek
promotion - tanıtım
run away - kaçmak
solution - çözüm
soon - yakında
to speak - konuşmak
stay up - desteklenmek
tomorrow - yarın
a train - tren